Ngày 24/03/2017 ngày 31/03/2017 2 đợt cập nhật các văn bản mới - văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực Thuế trên ứng dụng VBPL.


Trong 02 đợt cập nhật này, có 31 văn bản hướng dẫn, danh sách các văn bản như sau:

1. 3068/BTC-CST. Thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm xuất khẩu được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản
2. 3167/BTC-CST. Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với gạo
3. 3233/BTC-TCT. Thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp
4. 760/TCT-CS. Chính sách thuế
5. 770/TCT-TNCN. Xác nhận đối tượng cư trú của cá nhân trong năm 2015
6. 784/TCT-TNCN. Trao đổi ý kiến về thuế đối với chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet không qua đấu giá
7. 787/TCT-CS. Chính sách thuế giá trị gia tăng
8. 795/TCT-HTQT. Thông báo hiệu lực của Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Pa-na-ma
9. 807/TCT-CS. Chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
10. 820/TCT-DNL. Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử
11. 834/TCT-DNL. Chính sách thuế đối với hàng cho, biếu, tặng từ quỹ phúc lợi
12. 836/TCT-CS. Thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm mủ cao su tờ RSS
13. 840/TCT-CS. Giải đáp chính sách tiền thuê đất
14. 843/TCT-CS. Giải đáp chính sách thu lệ phí trước bạ
15. 844/TCT-CS. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
16. 854/TCT-CS. Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
17. 876/TCT-DNL. Hóa đơn kiêm chứng từ giao dịch
18. 880/TCT-KK. Hoàn thuế giá trị gia tăng
19. 901/TCT-TNCN. Chính sách thuế thu nhập cá nhân
20. 906/TCT-CS. Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
21. 911/TCT-CS. Chính sách thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp đối với Trung tâm Y tế dự phòng
22. 913/TCT-CS. Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
23. 966/TCT-CS. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
24. 971/TCT-CS. Chính sách thuế giá trị gia tăng khi thi công công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước
25. 972/TCT-CS. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mới
26. 974/TCT-CS. Giải đáp chính sách tiền thuê đất
27. 977/TCT-CS. Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
28. 989/TCT-CS. Hoàn thuế đối với dự án đầu tư sản xuất sản phẩm từ tài nguyên, khoáng sản
29. 992/TCT-CS. Chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
30. 993/TCT-CS. Chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
31. 995/TCT-DNL. Kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng

Để xem chi tiết nội dung văn bản trên hoặc tìm kiếm các văn bản chuyên ngành Thuế, Hải quan, BHXH... vui lòng sử dụng ứng dụng VBPL của TS24 cung cấp hoàn toàn miễn phí


Nguồn:

TS24 Corp