Quý I: Thu vào NSNN từ chống buôn lậu 32,4 tỷ đồng


Theo Tổng cục Hải quan, 3 tháng đầu năm 2017 toàn ngành Hải quan đã chủ trì, bắt giữ 2.599 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 66 tỷ đồng, số thu nộp vào ngân sách đạt 32,4 tỷ đồng.  

Trong số này Tổng cục Hải quan đã khởi tố 6 vụ, chuyển cơ quan khác khởi tố 13 vụ. Chỉ tính riêng trong tháng 3 toàn ngành đã chủ trì, phối hợp bắt giữ 642 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính gần 37 tỷ đồng, số thu ngân sách đạt gần 9 tỷ đồng.  

Cũng trong tháng 3, ngành hải quan thu ngân sách ước đạt 25.000 tỷ đồng, lũy kế 3 tháng đầu năm 2017 ước thu 66.800 tỷ đồng, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng trị giá XNK hàng hoá trong tháng 3 ước đạt 33,7 tỷ USD, tăng 19,3% so với tháng trước, trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 16,3 tỷ USD, tăng 24,4% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 17,4 tỷ USD, tăng 14,9%.


Nguồn:

TCT online