Bộ Tài chính tổ chức phổ biến Luật NSNN 2015


Trong hai ngày 27-28/3 tại Hà Nội, Bộ Tài chính phối hợp cùng Liên minh châu Âu tại Việt Nam và Tổ chức GIZ tổ chức hội nghị phổ biến Luật NSNN 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải cho biết, Luật NSNN đã được Quốc hội thông qua năm 2015 có hiệu lực từ đầu năm 2017. Thời gian qua, Bộ Tài chính đã chủ động phối hợp với các bộ ngành, địa phương xây dựng hệ thống các văn bản hướng dẫn luật. Theo đó, Luật NSNN 2015 và các văn bản hướng dẫn đã bổ sung nhiều nội dung mới, quan trọng nhằm thể chế hóa các quy định của Hiến pháp 2013 và đồng thời đã tiếp thu các thông lệ tốt của quốc tế về quản lý và điều hành ngân sách. Các nội dung mới được thể hiện từ phạm vi ngân sách, nguyên tắc cân đối, nguyên tắc quản lý, nguyên tắc phân cấp quản lý ngân sách, về nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan quản lý ngân sách và các khâu của quy trình quản lý ngân sách. Với sự giúp đỡ của các nhà tài trợ như EU, GIZ, đến nay, các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật NSNN quan trọng làm cơ sở cho việc xây dựng dự toán và điều hành NSNN năm 2017 đã được ban hành; các văn bản quy phạm pháp luật còn lại cũng đã được xây dựng xong và đang trình cấp có thẩm quyền ký ban hành. Các văn bản này có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2017. Trên cơ sở đó, việc quản lý, điều hành ngân sách năm 2017 và xây dựng dự toán năm 2018 phải tuân theo. Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải đề nghị, trên cơ sở những nội dung quy định của Luật NSNN, các văn bản hướng dẫnvà thực tiễn, các đơn vị tham mưu cho lãnh đạo cơ quan đề xuất với Chính phủ, Bộ Tài chính về các giải pháp và điều kiện để luật đi vào cuộc sống. 

Theo chương trình, hội nghị đã nghe ông Đỗ Việt Đức - Phó Vụ trưởng Vụ NSNN (Bộ Tài chính) giới thiệu những nội dung mới của Luật NSNN 2015; nội dung chính của Nghị định số 163/2016/NĐ - CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN; giới thiệu về lập dự toán NSNN; chấp hành NSNN; kế toán, quyết toán NSNN; lập dự toán ngân sách đối với các đơn vị sự nghiệp công lập. Ngày 28/3, hội nghị sẽ giới thiệu quy định về công khai ngân sách đối với các đơn vị sử dụng ngân sách; đơn vị được ngân sách hỗ trợ; quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư thuộc NSNN và giải đáp thắc mắc của các đại biểu tham dự.


Nguồn:

TCT online