Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên quan Tổng cục Thuế lần thứ X


Ngày 24/3, Đoàn thanh niên cơ quan Tổng cục Thuế (CQTCT) đã tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên CQTCT lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022. Tham dự đại hội có Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn; Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Tài chính Nguyễn Văn Cơ; cùng lãnh đạo các cục, vụ thuộc cơ quan Tổng cục Thuế và 100 đoàn viên ưu tú đại diện cho gần 300 đoàn viên thuộc 10 chi đoàn, liên chi đoàn khối CQTCT.

Trong nhiệm kỳ IX (2013-2016), lực lượng đoàn viên thanh niên khối CQTCT đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ trong các mặt công tác. Từ thực tiễn về công tác đoàn và phong trào thanh niên thời gian qua, Đoàn thanh niên CQTCT xác định mục tiêu cơ bản của nhiệm kỳ 2017-2020 là tiếp tục đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo, hạt nhân của các đồng chí trong ban chấp hành, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của lực lượng đoàn viên thanh niên, đẩy mạnh cải cách và hiện đại hóa, thực hiện tốt phong trào “ba trách nhiệm”, góp phần hoàn thành thằng lợi mục tiêu Nghị quyết của Đại hội Đoàn  thanh niên Bộ Tài chính và Đại hội Đoàn thanh niên CQTCT nhiệm kỳ 2017-2020.

Đại hội cũng đã đề ra một số chỉ tiêu và hoạt động chủ yếu cho giai đoạn tới, ngoài việc đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và phát triển Đảng, sẽ chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và nghiên cứu khoa học và công tác phong trào.

 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Cao Anh Tuấn đánh giá cao những kết quả mà Đoàn thanh niên CQTCT nhiệm kỳ 2013-2016 đã đạt được và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đồng chí Cao Anh Tuấn nhấn mạnh, Đảng ủy và lãnh đạo Tổng cục Thuế sẽ luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất cho đội ngũ đoàn viên thanh niên được rèn luyện, cống hiến, đóng góp vào các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của ngành và phong trào thanh niên.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Cao Anh Tuấn yêu cầu Đoàn thanh niên CQTCT tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục hạn chế, yếu kém khẳng định rõ hơn nữa vai trò xung kích của lực lượng thanh niên trong các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của ngành; công tác nghiên cứu khoa học và phong trào thanh niên.  

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đoàn thanh niên CQTCT nhiệm kỳ X (2017-2020).


Nguồn:

TCT online