THÔNG BÁO

V/v Nhắc việc cho Quý DN thực hiện nộp báo cáo thống kê điện tử

Kính gửi: Quý DN trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh! 

- Căn cứ Quyết định số 1251/QĐ-TCTK ngày 22 tháng 8 năm 2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc tổ chức điều tra doanh nghiệp năm 2018;
- Căn cứ công văn 50/CTK-CNTT của Cục Thống kê TP.HCM về việc hướng dẫn thực hiện lập và báo cáo thống kê trên phần mềm iThongke;


Công ty TS24 xin gửi đến thông tin để Quý DN trên địa bàn Thành phố thực hiện báo cáo thống kê điện tử như sau:
- Thời gian nộp phiếu điều tra: Chậm nhất trước ngày 20/4/2018 đối với những doanh nghiệp thuộc Cục Thống kê quản lý; và chậm nhất trước ngày 05/6/2018 đối với những doanh nghiệp thuộc Chi cục Thống kê quận/ huyện quản lý;
- Quy định về tính pháp lý: Phiếu điều tra phải được ký tên đóng dấu đỏ khi nộp phiếu về Cơ quan Thống kê hoặc sử dụng chữ ký số khi giao dịch qua đường điện tử;
- Hình thức nộp phiếu: Gửi phiếu điều tra qua phần mềm iThongke hoàn toàn miễn phí, lưu ý phần mềm hỗ trợ tất cả các loại chữ ký số.

------------------------------------------

Hướng dẫn sử dụng phần mềm iThongke chi tiết:

iThongKe là một ứng dụng trong bộ TS24pro. Chỉ cần truy cập website www.TS24.com.vn > vào mục Tải về để tải TS24pro xuống máy.
Chúng tôi sẽ hướng dẫn cụ thể từng bước để bạn có thể theo dõi dễ dàng.

Lưu ý: toàn bộ nội dung hướng dẫn này đều có trên website www.TS24.com.vn ở mục Hỗ trợ.

Bước 1: Tải cài đặt ứng dụng.

Khởi động bộ sản phẩm TS24pro sau khi cài đặt xong > chọn “Đăng nhập” > chọn vào ứng dụng “iThongKe™”.
Nếu Quý Doanh nghiệp đã sử dụng phần mềm TS24 đăng nhập bằng tài khoản mình đang sử dụng. Nếu chưa có bấm vào nút đăng ký tạo tài khoản mới.

img1.jpg

ico1.png ico2.png ico3.png

Bước 2: Thiết lập thông tin đơn vị & Lập báo cáo

Khởi động bộ sản phẩm TS24pro > chọn cài đặt và đăng nhập vào ứng dụng iThongKe.
Lần đầu sử dụng, người dùng chọn “Thêm” tại cột “DS/Tổ chức DN kê khai”.
Nhập nội dung đầy đủ vào bảng “Thông tin chung” và “Thông tin cơ quan quản lý”.
Nhấn “Lưu (F5)” sau khi đã hoàn tất nhập liệu.
Thực hiện lập báo cáo thống kê.

img2.jpg

ico1.png ico2.png ico3.png

 
Lập phiếu điều tra doanh nghiệp năm

Để lập phiếu điều tra doanh nghiệp năm trên phần mềm iThongKe, chọn "Báo cáo thống kê"  > "Phiếu điều tra doanh nghiệp năm".

phong123.jpg


Bước 3: Giao dịch điện tử với cơ quan Thống Kê

Để thực hiện ký và nộp tờ khai qua mạng trên ứng dụng iThongKe™,chọn “Kết xuất báo cáo/ Tùy chọn” > “Kết xuất báo cáo” để thực hiện kết xuất báo cáo và ký nộp tờ khai.

phong.jpg

 

 

ico1.png ico2.png ico3.png

 Trân trọng./.