[TB] Tổng cục Thuế tạm dừng ứng dụng để bảo trì hệ thống

 

Kính gửi: Quý Khách hàng!


Để phục vụ bảo trì, nâng cấp hệ thống máy chủ tại Trung tâm dữ liệu chính và Trung tâm dữ liệu dự phòng, Tổng cục Thuế thông báo tạm dừng các hệ thống sau: Khai thuế qua mạng (iHTKK), Nộp thuế điện tử (NTĐT), Hóa đơn điện tử có mã xác thực (ICS), Tập trung thông tin người nộp thuế (TPH), Dịch vụ thuế điện tử (eTax), Thuế điện tử dành cho cá nhân (iCanhan).

Trong thời gian bảo trì từ 18h00 ngày 25/5/2018 đến 07h00 sáng ngày 28/5/2018 Tổng cục Thuế sẽ tạm dừng thao tác của NSD để đảm bảo các dữ liệu chuyển đổi không bị biến động. Ngoài thời gian nêu trên, các hệ thống vẫn hoạt động bình thường.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.