iThongKe - Báo cáo thống điện tử, tự phân luồng báo cáo

iThongKe là công cụ hỗ trợ các đơn vị có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo thống kê cho Cơ quan Thống kê. Chỉ cần chọn loại hình đơn vị, ngành nghề hoạt động, chương trình tự động cho biết cần phải báo cáo những biểu mẫu nào, kỳ báo cáo nào... Và iThongKe đã sẵn sàng báo cáo qua mạng với chữ ký số.

 

 

iKeToan - Công cụ cho Doanh nghiệp, đơn vị dịch vụ kế toán

iKeToan là công cụ hỗ trợ nghiệp vụ kế toán cho DN, dịch vụ kế toán. Dễ dàng ghi chép sổ sách, lập chứng từ, quản lý dữ liệu về kế toán. Hỗ trợ kết nối dữ liệu đồng thời giữa các ứng dụng: xuất hóa đơn, kê khai thuế, khai hải quan… Phân cấp, quản lý nhiều người dùng trên cùng 01 hệ thống, có thể quản lý kế toán nhiều đơn vị cùng lúc.

 

 

KySo - số các hồ điện tử

KySo là ứng dụng dành cho người quản lý sử dụng chữ ký số để duyệt hồ sơ giao dịch điện tử của đơn vị. Khi người làm công tác chuyên môn sử dụng các ứng dụng TaxOnline, iHaiQuan, iBHXH, iThongKe, Pay24, SM24 trình ký các hồ sơ thuế, hải quan, BHXH, thống kê, nộp thuế/ thanh toán, hợp đồng... người quản lý dễ dàng duyệt qua chữ ký số công cộng các nội dung trên hoặc từ chối duyệt. Đây là nơi tra cứu các lịch sử giao dịch các hồ sơ giao dịch điện tử.

 

 

Order24 - Quản bán hàng - Mua hàng

Order24 là ứng dụng trên thiết bị di động, dễ dàng tải trên AppStore của iOS hoặc Play Store của Android. Order24 có 2 ứng dụng dành cho 02 mô hình: nhà hàng và cửa hàng có tên gọi là Order24 Restaurant và Order24 Shop. Order24 Restaurant ngoài chức năng hỗ trợ cho người quản lý bán hàng còn hỗ trợ cho đối tượng là khách hàng. Đối với khách hàng khi sử dụng Order24 Restaurant để dễ dàng gọi món ngay trên thiết bị của mình, nhận hóa đơn điện tử từ nhiều nhà cấp sử dụng dịch vụ XuatHoaDon điện tử của TS24. Đối với Order24 dùng cho nội bộ đơn vị thì chính là thực đơn điện tử, catalogue điện tử dùng để đặt hàng, duyệt đơn hàng kết nối với ứng dụng quản lý bán hàng SM24. Order24 nói chung hỗ trợ nhân viên giao nhận lưu trữ, xuất trình hóa đơn điện tử cho khách hàng, cơ quan quản lý Nhà nước...

 

 

VBPL - Kho văn bản pháp luật thuế, hải quan, BHXH, thương mại

VBPL là nơi cung cấp các văn bản pháp luật mới nhất và phân theo chuyên ngành: thuế, hải quan, BHXH, thương mại… để giúp người sử dụng tìm kiếm, xem các chính sách mới nhất về pháp luật. Ngoài ra, đây là nơi trả lời các chính sách thuế, hải quan, BHXH… và định kỳ tổ chức các chương trình trực tuyến giữa Cơ quan quản lý & doanh nghiệp.