Ngày 23 30/11/2018 2 đợt cập nhật các văn bản mới - văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực Thuế trên ứng dụng VBPL.


Trong 02 đợt cập nhật này, có 46 văn bản hướng dẫn, danh sách các văn bản như sau:

1 106/2018/TT-BTC
(15/11/2018)
Sửa đổi Khoản 2 Điều 5 Thông tư 152/2011/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 67/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế bảo vệ môi trường
2 4268/TCT-CS
(01/11/2018)
Hóa đơn điện tử
3 37936/CT-TTHT
(05/06/2018)
Hướng dẫn kê khai thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại dự án khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
4 43336/CT-TTHT
(25/06/2018)
Đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc
5 61335/CT-TTHT
(04/09/2018)
Chính sách thuế đối với dự án Trung tâm vũ trụ Việt Nam
6 61339/CT-TTHT
(04/09/2018)
Chính sách thuế giá trị gia tăng
7 61341/CT-TTHT
(04/09/2018)
Chính sách thuế thu nhập cá nhân
8 61347/CT-TTHT
(04/09/2018)
Chính sách thuế giá trị gia tăng
9 63657/CT-TTHT
(17/09/2018)
Kê khai thuế của Chi nhánh
10 63660/CT-TTHT
(17/09/2018)
Chính sách thuế đối với hoạt động quảng cáo qua Facebook
11 63916/CT-TTHT
(18/09/2018)
Chính sách thuế thu nhập cá nhân
12 68814/CT-TTHT
(12/10/2018)
Chính sách thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản tiền tạm ứng
13 68980/CT-TTHT
(15/10/2018)
Chính sách thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú và Hiệp định tránh đánh Thuế hai lần
14 69343/CT-TTHT
(16/10/2018)
Khấu trừ số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp tại Myanmar
15 70767/CT-TTHT
(23/10/2018)
Trả lời chính sách thuế giá trị gia tăng
16 72336/CT-TTHT
(30/10/2018)
Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cho thuê kho ngoại quan
17 72367/CT-TTHT
(30/10/2018)
Chi phí tiền thưởng trong hợp đồng kinh tế
18 72368/CT-TTHT
(30/10/2018)
Hạch toán khoản thu phí quản lý Công ty mẹ
19 72663/CT-TTHT
(31/10/2018)
Nhà thầu phụ thực hiện dự án ODA
20 72722/CT-TTHT
(31/10/2018)
Chính sách thuế thu nhập cá nhân
21 73511/CT-TTHT
(05/11/2018)
Thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân đối với tiền ăn trưa, ăn ca
22 73512/CT-TTHT
(05/11/2018)
Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân
23 73513/CT-TTHT
(05/11/2018)
Chính sách thuế khi chuyển nhượng dự án
24 73514/CT-TTHT
(05/11/2018)
Miễn thuế thu nhập cá nhân cho chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA
25 73515/CT-TTHT
(05/11/2018)
Kê khai thuế giá trị gia tăng đối với dự án ODA viện trợ không hoàn lại
26 73516/CT-TTHT
(05/11/2018)
Lập hóa đơn cho chi phí kiểm tra lại hàng và sửa lại hàng
27 73519/CT-TTHT
(05/11/2018)
Chính sách thuế bảo vệ môi trường, giá trị gia tăng đối với hao hụt xăng dầu
28 73520/CT-TTHT
(05/11/2018)
Thuế suất thuế giá trị gia tăng áp dụng khi xuất hóa đơn cho thuê tàu biển
29 73521/CT-TTHT
(05/11/2018)
Áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
30 73522/CT-TTHT
(05/11/2018)
Giảm trừ gia cảnh
31 73529/CT-TTHT
(05/11/2018)
Kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn
32 73909/CT-TTHT
(06/11/2018)
Chính sách thuế thu nhập cá nhân
33 74022/CT-TTHT
(06/11/2018)
Xử lý hóa đơn dịch vụ đã lập
34 74023/CT-TTHT
(06/11/2018)
Hóa đơn chứng từ
35 74216/CT-TTHT
(07/11/2018)
Thuế thu nhập cá nhân với hoạt động chuyển nhượng vốn góp
36 74280/CT-TTHT
(07/11/2018)
Hóa đơn, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động khám, chữa bệnh
37 74282/CT-TTHT
(07/11/2018)
Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng
38 74289/CT-TTHT
(07/11/2018)
Khoản giảm trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân
39 75439/CT-TTHT
(13/11/2018)
Chi phí bồi thường vi phạm hợp đồng kinh tế
40 75594/CT-TTHT
(13/11/2018)
Kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng vãng lai
41 76024/CT-TTHT
(15/11/2018)
Lập hóa đơn giá trị gia tăng điều chỉnh
42 76104/CT-TTHT
(15/11/2018)
Hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng
43 81107/CT-TTHT
(19/12/2017)
Hướng dẫn khai thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản
44 1059/CT-TTHT
(01/02/2018)
Lập hóa đơn giá trị gia tăng
45 1062/CT-TTHT
(01/02/2018)
Lập hóa đơn
46 1619/CT-TTHT
(28/02/2018)
Lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ

Để xem chi tiết nội dung văn bản trên hoặc tìm kiếm các văn bản chuyên ngành Thuế, Hải quan, BHXH... vui lòng sử dụng ứng dụng VBPL của TS24 cung cấp hoàn toàn miễn phí