Những quy định mới nhất doanh nghiệp cần biết khi áp dụng Hóa đơn điện tử.


Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và khắc phục những vấn đề bất cập của hóa đơn giấy, phù hợp với sự phát triển của môi trường kinh doanh hiện đại, gần đây nhất Chính phủ đã ban hành Nghị định 119/2018/NĐ-CP Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng và cung cấp dịch vụ có hiệu lực từ ngày 01/11/2018. Lộ trình chuyển đổi hóa đơn tự in, hóa đơn giấy sẽ được thực hiện trong vòng 24 tháng, từ ngày 01/11/2018 đến ngày 01/11/2020.

Trên thực tế, khi sử dụng hóa đơn giấy trong bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh nghiệp thường mất ít nhất từ vài giờ đến vài ngày để vận chuyển hóa đơn đến tay khách hàng, cùng với đó là những rủi ro lớn như thất lạc, mất, hỏng hóa đơn mà hậu quả là doanh nghiệp phải đóng những khoản phạt không hề nhỏ cho CQT. Đây không chỉ là nổi lo lắng của riêng Ông Nguyễn Thái Linh – TGĐ Công ty giấy vi tính Liên Sơn mà còn của tất cả doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh hiện nay.

Hãy lắng nghe Cán bộ Cục Thuế TPHCM hướng dẫn lộ trình chuyển đổi cùng những quy định mới nhất khi doanh nghiệp áp dụng HDDT qua video bên dưới.


Nguồn: TS24 Corp