Bản tin Hải quan định kỳ

Ra ngày 13/12/2018

Image

Bản tin Hải quan định kỳ của TS24 với 20 tin nổi bật trong kỳ này dành cho người khai báo - làm thủ tục xuất nhập khẩu, người quản lý xuất nhập khẩu, chủ doanh nghiệp... tại Việt Nam.

Trong kỳ này, tin tức đáng chú ý là “Sẽ cắt giảm, đơn giản hóa 14 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan" - Theo Quyết định số 2141/QĐ-BTC về việc phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. Ngành Hải quan sẽ cắt giảm, đơn giản hóa 14 TTHC.

Văn bản quan trọng là công văn số 6826/TCHQ-GSQL ngày 21/11/2018 của Tổng cục Hải quan nêu rõ "Trường hợp doanh nghiệp ưu tiên không nộp C/O đúng thời hạn quy định hoặc không khai đầy đủ số tham chiếu, ngày cấp trên tờ khai hải quan nhập khẩu hoặc không khai nợ C/O trên tờ khai hải quan nhập khẩu thì sẽ bị Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục từ chối C/O theo quy định."

Bên cạnh đó, ngày 04/12/2018, Tổng cục Hải quan phối hợp với Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị “Lấy ý kiến doanh nghiệp về dự thảo Thông tư quy định tiêu chí đánh giá tuân thủ và tổ chức đánh giá tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp trong quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa”. Đó là sự kiện "Xây dựng tiêu chí đánh giá tuân thủ và tổ chức đánh giá tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp" nổi bật của kỳ này.

Image
 
Image

Tham vấn Hải quan-Doanh nghiệp: Cần mang lại hiệu quả thực chất

Tham vấn DN là hoạt động thường xuyên của cơ quan Hải quan nhằm nắm bắt kịp thời các ý kiến góp ý, phản hồi của DN, để từ đó có những biện pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho DN. Đây là một trong những giải pháp quan trọng phát triển quan hệ đối tác Hải quan-DN.

 
 
Image

Sửa đổi Thông tư, chấn chỉnh hoạt động của đại lý hải quan

Nhiều quy định liên quan đến đại lý làm thủ tục hải quan đang được Tổng cục Hải quan sửa đổi trong dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 12/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

 
 
Image

Bộ Công Thương sắp kết nối 5 thủ tục vào Cơ chế một cửa quốc gia

Tổng cục Hải quan- Cơ quan Thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), NSW và tạo thuận lợi thương mại, vừa thống nhất với Bộ Công Thương về thời điểm kết nối 5 thủ tục mới của bộ này vào NSW vào ngày 18/12/2018.

 
 
Image

190 doanh nghiệp triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động

Số lượng doanh nghiệp tham gia là những doanh nghiệp lớn hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh kho, bãi, cảng, hãng tàu, đại lý hãng tàu…

 
 
Image

Không cần xuất trình Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm khi nhập khẩu

Đó là một trong những nội dung liên quan đến quản lý mỹ phẩm tại công văn số 22469/QLD-MP ngày 07/12/2018 của Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế gửi Tổng cục Hải quan về việc việc triển khai thực hiện Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ.

 
 
Image

Sẽ cắt giảm, đơn giản hóa 14 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan

Theo Quyết định số 2141/QĐ-BTC về việc phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. Ngành Hải quan sẽ cắt giảm, đơn giản hóa 14 TTHC.

 
 
Image

Cải cách toàn diện kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu

Văn phòng Chính phủ cho biết trong Thông cáo báo chí ngày 31/8/2016 về những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trong đó có yêu cầu cải cách toàn diện kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu.

 
 
Image

Hướng dẫn khai thông tin trên E-manifest.

Tổng cục Hải quan mới đây đã ban hành Công văn số 6889/TCHQ-GSQL ngày 23/11/2018 gửi các Cục Hải quan tỉnh, thành phố và các hãng tàu/đại lý hãng tàu/công ty giao nhận chấn chỉnh việc khai thông tin Emanifest.

Image
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Image
 
Image

Xây dựng tiêu chí đánh giá tuân thủ và tổ chức đánh giá tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp

Ngày 04/12/2018, Tổng cục Hải quan phối hợp với Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị “Lấy ý kiến doanh nghiệp về dự thảo Thông tư quy định tiêu chí đánh giá tuân thủ và tổ chức đánh giá tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp trong quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa”.

 Chúng tôi luôn mong muốn hoàn thiện hơn Bản tin này,
vì thế, xin hãy gửi đánh giá và ý kiến của bạn về Bản tin qua email: ykien@TS24 .com.vn

 
Image
 

iHaiQuan™ là dịch vụ điện tử toàn diện cho doanh nghiệp giao dịch với Cơ quan Hải quan… Với đội ngũ gồm nhiều chuyên gia xuất nhập khẩu, chính sách thuế, kỹ sư CNTT và đội ngũ kỹ thuật đầy lửa đam mê cùng mong muốn thổi làn gió mới vào lĩnh vực Hải quan, chúng tôi đã và đang chung sức vì một mục tiêu: chung tay cải cách tối đa thủ tục hành chính, cung cấp các dịch vụ CNTT tốt nhất, chia sẻ những tin tức nóng và có giá trị nhất về về ngành Hải quan cho người làm thủ tục xuất nhập khẩu tại các đơn vị ở Việt Nam.

Facebook YouTube Instagram Zalo

TS24 Corp
Hotline: 1900-6154   |   Fax: (08) 3868-4076
Website: www.TS24.com.vn   |   Email: info@TS24.com.vn


Bảo lưu mọi quyền. © 2018 TS24 Corp. 285/94B CMT8, P.12, Q.10, TP. HCM
Điều khoàn sử dụng   |  Hỗ trợ   |  Đăng ký nhận bản tin