UBTVQH sẽ thảo luận về dự án Luật Quản thuế.


Ngày 21 và 22/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) dự kiến sẽ tiến hành phiên họp thứ 31. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ khai mạc phiên họp và cùng với các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành các nội dung phiên họp.

 

Theo chương trình dự kiến, trong ngày 21/2, UBTVQH sẽ cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công và dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi). Đồng thời, xem xét Đề án tự chủ tài chính của Viện Nghiên cứu lập pháp giai đoạn 2019 - 2021; cho ý kiến về việc điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước của Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc.

Ngày 22/2, UBTVQH sẽ nghe Chính phủ báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân về dự án Luật Giáo dục (sửa đổi).

Theo cơ quan soạn thảo, dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi) được xây dựng nhằm mục đích tạo cơ sở cho quản lý thuế hiện đại, tiếp cận tới những chuẩn mực, thông lệ quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, cho cơ quan quản lý thuế thực hiện nghiêm quyền, nghĩa vụ của người nộp thuế; quyền và trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế theo quy định pháp luật, tích cực phòng chống tham nhũng, tiêu cực. 

Theo đó, dự thảo luật sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung quan trọng về quản lý hoá đơn, chứng từ; áp dụng hoá đơn điện tử; hợp tác quốc tế về thuế; quản lý thuế trong thương mại điện tử, quản lý giao dịch liên kết; nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan liên quan đến quản lý thuế… Khác với luật hiện hành, dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) đã thiết kế chương riêng về nội dung này và quy định rõ về quyền hạn, trách nhiệm của các bộ, ngành có liên quan theo hướng phối hợp thực hiện quản lý thuế theo chức năng, nhiệm vụ của từng bộ, ngành./.

 


Nguồn: TCT online