Phổ biến kiến thức Thuế - Quyết toán thuế thu nhập nhân


Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là một công việc bắt buộc phải thực hiện đối với cá nhân có phát sinh nhiều nguồn thu nhập chịu thuế, đây là nghĩa vụ cũng là quyền lợi của mỗi công dân góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.
Tháng 3 hàng năm là mùa quyết toán thuế của các tổ chức, cá nhân nộp thuế do đó cùng với cả nước, Cục Thuế TPHCM đã tổ chức nhiều hoạt động đồng hành, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ quyết toán thuế năm 2018 và ghi nhận những phản ánh về khó khăn, vướng mắc của người nộp thuế khi thực hiện chính sách thuế TNCN.
Chương trình Phổ biến kiến thức thuế kỳ này, các vị khách mời đến từ Cục Thuế TPHCM sẽ chia sẻ về chủ đề: “Hỗ trợ người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2018”

 

Xem chi tiết


Nguồn: TS24Corp