Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các nghị quyết đơn giản hóa thủ tục hành chính.


Là chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án tổng thể đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư (Đề án 896) tại cuộc họp Ban Chỉ đạo (BCĐ) sáng 26/3/2019.

Theo báo cáo của Văn phòng BCĐ, kết quả thực hiện Đề án 896 năm 2018, đã có 14 nhiệm vụ thực hiện đúng tiến độ, đạt hiệu quả và có 5 nhiệm vụ chưa thực hiện đúng tiến độ (do nguyên nhân khách quan).

Về xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trong năm 2018 Bộ Công an đã chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm tiến độ như phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án và dự toán chi tiết một số hạng mục thuộc dự án; thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng về tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư… Bên cạnh đó, phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức tập huấn, hướng dẫn triển khai hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch, sử dụng phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch dùng chung có chức năng kết nối, cấp số định danh cá nhân cho trẻ em khi đăng ký khai sinh. Đến nay, đã cấp được gần 1,9 triệu số định danh cá nhân tại 43 tỉnh, thành phố trên toàn quốc; tiến hành cấp thẻ căn cước công dân cho công dân đủ từ 14 tuổi trở lên tại 16 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đến nay đã cấp được 12 triệu trường hợp.

Cũng theo báo cáo, tính đến hết năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 19/20 nghị quyết về phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của các bộ ngành. Tuy nhiên, mới chỉ có 8/20 bộ, ngành đã xây dựng kế hoạch triển khai nghị quyết đơn giản hoá thủ tục hành chính.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh vai trò rất quan trọng của Đề án 896 trong việc đổi mới và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm công khai, minh bạch và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính.

Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục đẩy mạnh triển khai các nghị quyết đơn giải hóa thủ tục hành chính. Trong đó, Văn phòng BCĐ Đề án 896, các bộ, ngành đánh giá kỹ tình hình, kết quả công việc được phân công trong Kế hoạch triển khai Đề án 896 năm 2018, những hạn chế, nguyên nhân và các giải pháp khắc phục trong quá trình triển khai thực hiện để Đề án 896 đạt kết quả tốt nhất trong năm 2019.

Riêng trong lĩnh vực BHXH, BHYT, theo thông tin từ BHXH Việt Nam, năm 2018, công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin tại BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố đã được các đoàn công tác của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Tổ Công tác của Thủ tưởng Chính phủ và Đoàn Giám sát của Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam đánh giá là có hiệu quả, được sự đồng tình ủng hộ của doanh nghiệp, người lao động và nhân dân. Theo đó, ngành BHXH đã vận hành Hệ thống Một cửa điện tử tập trung để quản lý, theo dõi trực tuyến toàn bộ quy trình nghiệp vụ, từ việc tiếp nhận hồ sơ đến thụ lý giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, cảnh báo tình trạng hồ sơ sắp đến hạn, chậm muộn...; hoàn thiện quản lý tập trung cơ sở dữ liệu hộ gia đình làm cơ sở để cấp số định danh cho người tham gia; làm tiền đề để quản lý, sử dụng sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, cấp độ 4; cung cấp 19 dịch vụ công trực tuyến với tổng số hồ sơ điện tử được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến là 47,72 triệu hồ sơ; chính thức triển khai Hệ thống quản lý văn bản và điều hành điện tử tại cơ quan BHXH 3 cấp Trung ương, tỉnh, huyện và liên thông với Văn phòng Chính phủ. Thực hiện việc trao đổi, chia sẻ dữ liệu giữa BHXH Việt Nam với các Bộ, Ngành trên trục tích hợp dữ liệu quốc gia; xây dựng tài liệu đề xuất cấp độ đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin trọng yếu của Ngành; triển khai, vận hành Trung tâm Điều hành Hệ thống công nghệ thông tin và Trung tâm Dịch vụ khách hàng, phục vụ tư vấn, giải đáp cho người dân, người lao động các vấn đề liên quan đến BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.../.


Nguồn: BHXH Việt Nam