Ngày 15 22/03/2019 2 đợt cập nhật các văn bản mới - văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực BHXH trên ứng dụng VBPL.


Trong 02 đợt cập nhật này, có 11 văn bản hướng dẫn, danh sách các văn bản như sau:

1 01/2019/TT-BYT
(01/03/2019)
Quy định về thực hiện điều trị nội trú ban ngày tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền
2 227/KH-BYT
(07/03/2019)
Triển khai ứng dụng CNTT trong quản lý KCB và thanh toán BHYT năm 2019
3 518/QĐ-BTP
(04/03/2019)
Quy chế phân công, phân cấp quản lý công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị sự nghiệp của Bộ Tư pháp
4 32/2018/TT-BLĐTBXH
(26/12/2018)
Hướng dẫn việc hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa
5 59/BHXH-TCKT
(07/01/2019)
Hướng dẫn trích, chuyển, quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP
6 265/BHXH-CSXH
(24/01/2019)
Quy trình chi trả kinh phí hỗ trợ chuyển đổi NN; hỗ trợ KCB NN; phục hồi chức năng lao động; huấn luyện ATVSLĐ
7 285/BHXH-CSYT
(25/01/2019)
Hướng dẫn thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BYT
8 565/BHXH-CSYT
(28/02/2019)
Xác định tổng mức và quyết toán chi phí khám chữa bệnh đa tuyến đến năm 2018
9 679/BHXH-BT
(07/03/2019)
Hướng dẫn thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam
10 707/BHXH-CNTT
(11/03/2019)
Tạo lập giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội
11 835/BHXH-BT
(20/03/2019)
Truy thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với giáo viên mầm non ngoài công lập và cán bộ xã là bệnh binh các hạng

Để xem chi tiết nội dung văn bản trên hoặc tìm kiếm các văn bản chuyên ngành Thuế, Hải quan, BHXH... vui lòng sử dụng ứng dụng VBPL của TS24 cung cấp hoàn toàn miễn phí