Lộ trình cải cách tiền lương, BHXH, trợ cấp ưu đãi: Đề xuất nâng mức trợ cấp với người công.


Ngày 12/07/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 99/2018/NĐ-CP; theo đó, quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo lộ trình cải cách tiền lương, BHXH và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng. Để góp phần cải thiện hơn nữa đời sống người có công với cách mạng và thân nhân của họ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo 01 Nghị định thay thế Nghị định số 99/2018/NĐ-CP; đáng chú ý, đề xuất 02 phương án để điều chỉnh mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi cho đối tượng này.

Dự kiến, Nghị định thay thế Nghị định số 99/2018/NĐ-CP sẽ có 04 Điều, quy định mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng; cụ thể, từ 01/07/2019, mức chuẩn sẽ điều chỉnh tăng từ 1.515.000 đồng lên 1.623.992 đồng, làm tròn là 1.624.000 đồng. Mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng bao gồm mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng; mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng năm; mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi 01 lần. Và sẽ có 02 phương án điều chỉnh mức trợ cấp ưu đãi, bao gồm:

Phương án 01, đề xuất điều chỉnh mức trợ cấp ưu đãi hàng năm:

Mức trợ cấp đối với liệt sĩ không còn người hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng thì người thờ cúng liệt sĩ được hưởng trợ cấp thờ cúng hiện hành là 500.000 đồng, mức trợ cấp dự kiến điều chỉnh là 0,5 lần mức chuẩn.

Mức trợ cấp ưu đãi đối với con của người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng không hưởng lương hoặc sinh hoạt phí khi đi học tại cơ sở giáo dục mầm non hiện hành là 200.000 đồng, mức trợ cấp dự kiến điều chỉnh là 0,2 lần mức chuẩn; đi học tại cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, trường dự bị đại học, trường năng khiếu, trường lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật có mức trợ cấp hiện hành là 250.000 đồng, đi học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, phổ thông dân tộc nội trú có mức trợ cấp hiện hành là 300.000 đồng, mức trợ cấp dự kiến điều chỉnh là 0,6 lần mức chuẩn.

Mức trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng không hưởng lương hoặc sinh hoạt phí khi đi học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học hiện hành là 300.000 đồng, mức trợ cấp dự kiến điều chỉnh là 0,6 lần mức chuẩn.

Mức trợ cấp ưu đãi 01 lần đề xuất điều chỉnh mức hỗ trợ chi phí báo tử hiện hành là 1 triệu đồng, mức trợ cấp dự kiến điều chỉnh là 01 lần mức chuẩn. Mức trợ cấp ưu đãi người hoạt động kháng chiến (trợ cấp tính theo thâm niên kháng chiến) hiện hành là 120.000 đồng/thâm niên, mức trợ cấp dự kiến điều chỉnh là 0,3 lần mức chuẩn/thâm niên. Mức trợ cấp người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Huy chương Kháng chiến và người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Huy chương Kháng chiến, trợ cấp đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng Huân chương, Huy chương chết trước ngày 01/01/1995 hiện hành là 01 triệu đồng, mức trợ cấp dự kiến điều chỉnh là 1,5 lần mức chuẩn.

Phương án 02, đề xuất năm 2019 giữ nguyên các mức trợ cấp xã hội một lần hiện hành và sẽ nghiên cứu điều chỉnh tổng thể các chế độ trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng sau khi Pháp lệnh Ưu đãi người có công (sửa đổi) được ban hành.


Nguồn: BHXH Việt Nam