Bản tin Hải quan định kỳ 25/10/2016

Kính gửi: Quý khách hàng!

Đây là Bản tin Hải quan định kỳ của TS24 với 20 tin nổi bật trong kỳ này dành cho người khai báo - làm thủ tục xuất nhập khẩu, người quản lý xuất nhập khẩu, chủ doanh nghiệp... tại Việt Nam.

Trong kỳ này, tin đáng chú ý là "Đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp"Nhằm đáp ứng yêu cầu của tiến trình hội nhập quốc tế đồng thời đạt được mục tiêu của tiến trình cải cách, hiện đại hóa hải quan đến năm 2020 theo khuyến nghị của WCO và ASEAN, Tổng cục Hải quan đã tích cực đẩy mạnh tiến trình cải cách, hiện đại hóa quan hệ đối tác với doanh nghiệp. Cụ thể đã chuẩn hóa các hoạt động phát triển quan hệ đối tác theo các nhóm giải pháp lớn gồm: thông tin, tham vấn, tham gia, hợp tác, trao quyền. Đồng thời ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về phát triển quan hệ đối tác giúp quá trình triển khai được đồng bộ, thống nhất và chuyên nghiệp. 

Văn bản hướng dẫn quan trọng trong kỳ này là nghị định số 128/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ hướng dẫn "Chính phủ ban hành Nghị định 128/2016/NĐ-CP quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc và điều kiện được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt.".

Bên cạnh đó, từ ngày 13-14/10/2016, tại Hà Nội đã diễn ra phiên họp thứ 2 của nhóm làm việc ASEAN về thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu do Tổng cục Hải quan, Ban thư ký ASEAN và đại diện cơ quan thống kê Lào đồng chủ trì. Đại biểu tham dự phiên họp đến từ các nước thành viên ASEANS, đại diện của Bộ phận Thống kê Ban Thư ký ASEAN (ASEANStats) và chuyên gia thống kê của Dự án COMPASS. Đó là tin sự kiện nổi bật "Phiên họp thứ hai Nhóm làm việc của ASEAN về thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu" của kỳ này.

 

Tin tức


01. Hợp tác toàn diện, nâng cao năng lực, hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ đến năm 2020
Phát huy kết quả Chương trình phối hợp hành động phòng và chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) giai đoạn II (Chương trình 168), Việt Nam đang tiếp tục kế hoạch xây dựng giai đoạn III nhằm hướng tới hợp tác toàn diện về phòng chống xâm phạm quyền SHTT và nâng cao năng lực, hiệu quả thực thi quyền SHTT từ 2016-2020.

02. Sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 10/2016
Theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 10/2016 (từ 01/10 đến 15/10/2016) đạt hơn 15,03 tỷ USD giảm 5,1% (tương ứng giảm 808 triệu USD) so với kỳ 2 tháng 9/2016.

03. Đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp
Nhằm đáp ứng yêu cầu của tiến trình hội nhập quốc tế đồng thời đạt được mục tiêu của tiến trình cải cách, hiện đại hóa hải quan đến năm 2020 theo khuyến nghị của WCO và ASEAN, Tổng cục Hải quan đã tích cực đẩy mạnh tiến trình cải cách, hiện đại hóa quan hệ đối tác với doanh nghiệp.

04. Điểm văn bản đăng trên Cổng Thông tin điện tử hải quan tuần 2 tháng 10/2016
Một số văn bản nổi bật đăng trên Cổng Thông tin điện tử hải quan về các vấn đề như kiểm tra formaldehyt hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm; thủ tục thuê, mượn tài sản và hủy tài sản không có tờ khai; miễn thuế đối với hàng hóa NK tạo tài sản cố định...

05. Các trường hợp miễn thuế tại Nghị định số 134/2016/NĐ-CP
Ngày 01/09/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 134/2016/NĐ-CP quy định cụ thể về đối tượng chịu thuế; áp dụng mức thuế suất thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo quy định của Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 (sau đây gọi là Nghị định).

06. Thành lập Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại
Ngày 04/10/2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định 1899/QĐ-TTg thành lập Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban chỉ đạo quốc gia) do Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm Trưởng ban.

07. Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách
Đó là một trong những yêu cầu của Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Dương Thái tại hội nghị trực tuyến phổ biến nội dung Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu số 107/2016/QH13 do Tổng cục Hải quan tổ chức vào sáng 26/10/2016.

08. Hướng dẫn kê khai mã số hàng hóa và thuế suất với mặt hàng xuất khẩu không quy định cụ thể tên trong Biểu thuế xuất khẩu
Tổng cục Hải quan vừa có văn bản tháo gỡ vướng mắc cho Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về việc xác định thuế suất cho trường hợp một số mặt hàng xuất khẩu không được quy định cụ thể tên trong Biểu thuế xuất khẩu khi làm thủ tục hải quan, đồng thời hướng dẫn các đơn vị việc khai báo mã số hàng hóa trên hệ thống thông quan điện tử theo đúng quy định hiện hành.

 

Văn bản


09. Ngày 14/10 và 21/10/2016 là 2 đợt cập nhật các văn bản mới - văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực Hải quan trên ứng dụng VBPL.
Trong 02 đợt cập nhật này, có 38 văn bản hướng dẫn, danh sách các văn bản.

10. Hàng hóa nhập khẩu vào lãnh thổ của một nước thành viên từ một nước thành viên khác được coi là có xuất xứ và đủ điều kiện để được hưởng ưu đãi thuế quan khi có xuất xứ thuần túy hoặc được sản xuất toàn bộ tại lãnh thổ của một nước thành viên xuất khẩu hoặc không có xuất xứ thuần túy hoặc không được sản xuất toàn bộ tại lãnh thổ của một nước thành viên xuất khẩu.
Theo thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016 của Bộ Công thương.

11. Bãi bỏ các quy định về yêu cầu với tổ chức tham gia kiểm tra Nhà nước; trình tự, thủ tục, phương pháp kiểm tra Nhà nước đối với hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may…
Theo thông tư số 23/2016/TT-BCT ngày 12/10/2016 của Bộ Công thương.

12. Chính phủ ban hành Nghị định 128/2016/NĐ-CP quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc và điều kiện được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt.
Theo nghị định số 128/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ.

13. Người cung cấp thông tin qua đường dây nóng sẽ được đảm bảo giữ bí mật danh tính, địa chỉ; kết quả xử lý thông tin sẽ được gửi cho người cung cấp thông tin nếu có yêu cầu. Thời gian xử lý thông tin từ 1 đến 3 ngày làm việc.
Theo quyết định số 3948/QĐ-BCT ngày 30/09/2016 của Bộ Công thương.

14. Người khai hải quan phải nộp bản chính C/O cho cơ quan hải quan tại thời điểm làm thủ tục hải quan hoặc khai báo việc nộp bổ sung C/O trên tờ khai hải quan và nộp trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai.
Theo công văn số 13959/BTC-TCHQ ngày 04/10/2016 của Bộ Tài chính.

15. Doanh nghiệp xin chuyển loại hình từ đối tượng miễn thuế sang đối tượng phải chịu thuế thì doanh nghiệp phải xuất trình C/O vào thời điểm nộp hồ sơ hải quan đối với tờ khai hải quan mới.
Theo công văn số 1317/GSQL-TH ngày 04/10/2016 của Cục GSQL về Hải quan.

16. Không yêu cầu Giấy phép nhập khẩu, văn bản thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành khi làm thủ tục hải quan đối với hoạt động tái nhập hàng xuất khẩu bị trả lại.
Theo công văn số 1326/GSQL-GQ2 ngày 05/10/2016 của Cục GSQL về Hải quan.

17. Khai đúng tên hàng hóa thực xuất khẩu, nhập khẩu nhưng khai sai mã số, thuế suất, mức thuế lần đầu thì không bị xử phạt vi phạm hành chính đối với Cá nhân, tổ chức chưa xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa đó và chưa được hoặc được hướng dẫn sai từ cơ quan Hải.
Theo công văn số 9321/TCHQ-PC ngày 27/09/2016 của Tổng cục Hải quan.

18. Từ 01/09/2016 đến 31/03/2019, áp dụng Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác kinh tế. Nhiều mặt hàng có xuất xứ từ Nhật Bản sẽ được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0%.
Theo nghị định số 125/2016 ngày 01/09/2016 của Chính phủ.

19. Từ 01/09/2016 đến 31/12/2018, áp dụng Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN. Nhiều mặt hàng nhập khẩu vào Việt Nam sẽ được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0%.
Theo nghị định số 129/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ.

 

Sự kiện


20. Phiên họp thứ hai Nhóm làm việc của ASEAN về thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu
Từ ngày 13-14/10/2016, tại Hà Nội đã diễn ra phiên họp thứ 2 của nhóm làm việc ASEAN về thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu do Tổng cục Hải quan, Ban thư ký ASEAN và đại diện cơ quan thống kê Lào đồng chủ trì.


Chúng tôi luôn mong muốn hoàn thiện hơn Bản tin này,
vì thế, xin hãy gửi đánh giá của bạn về Bản tin BHXH định kỳ của TS24 qua email: ykien@TS24.com.vn