BHXH Việt Nam hưởng ứng Tháng cao điểm người nghèo


Đây là tấm lòng và sự chia sẻ của tập thể cán bộ, công chức, viên chức BHXH Việt Nam nhằm chung tay cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chăm lo cho người nghèo, giúp đồng bào vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Ngày 17/10 là Ngày Thế giới phòng chống đói nghèo, là Ngày vì người nghèo Việt Nam và theo thông lệ nhiều năm qua, từ ngày 17/10 tới 18/11 là Tháng cao điểm “Vì người nghèo” của Việt Nam. 

Tại buổi lễ phát động "Tháng cao điểm vì người nghèo" năm 2016, MTTQ Việt Nam đã tiếp nhận sự ủng hộ của các đơn vị trong và ngoài nước với số tiền trên 17 tỷ đồng. 

Trong 9 tháng đầu năm 2016, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đã ủng hộ người nghèo thông qua Quỹ vì người nghèo 04 cấp với số tiền là hơn 945 tỷ đồng và ủng hộ trực tiếp các chương trình an sinh xã hội ở các địa phương hơn 2.671 tỷ đồng.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho biết qua 16 năm vận động ủng hộ người nghèo, nghĩa cử này đã mang ý nghĩa chính trị-xã hội nhân văn sâu sắc, đã góp phần khơi dậy truyền thống đoàn kết nhân ái của người

Việt Nam. Nguồn: Theo BHXHVN