Đào tạo y tế sẽ tách riêng nghiên cứu khám, chữa bệnh 


Bộ Y tế cho biết sắp tới hoạt động đào tạo nhân lực y tế theo 02 hệ thống riêng biệt là nghiên cứu và khám chữa bệnh. Như vậy, một người học ngành y sẽ có thể phát triển thành 02 hướng là nghiên cứu hoặc khám, chữa bệnh. Từ trước đến nay do chưa phân biệt được hệ thống năng lực nên người có bằng thạc sỹ, tiến sỹ y khoa vẫn được phép khám chữa bệnh, đồng thời bác sỹ có thể làm nghiên cứu để lấy bằng thạc sỹ, tiến sỹ. Nhưng tới đây chỉ người có bằng bác sỹ y khoa, chuyên khoa chỉ được khám chữa bệnh không được nghiên cứu. Những người có bằng thạc sỹ, tiến sỹ chỉ được nghiên cứu không được khám chữa bệnh. Điều đó có nghĩa người có bằng thạc sỹ, tiến sỹ y khoa muốn khám chữa bệnh phải được đào tạo các chuyên ngành về bác sỹ y khoa, chuyên khoa, còn bác sỹ muốn làm thạc sỹ, tiến sỹ bắt buộc phải học những chuyên ngành liên quan đến nghiên cứu. Đồng thời, Bộ Y tế cũng đang tính đến phương án tổ chức thi Chứng chỉ hành nghề cho bác sỹ và hướng tới cấp giấy phép hành nghề có hạn định để đảm bảo các y, bác sỹ hoạt động đúng chuyên môn đã đào tạo và thường xuyên cập nhật kiến thức để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân thông qua việc thi cấp chứng chỉ theo hạn định 05 năm 01 lần.

Nguồn: Theo Tạp Chí BHXH