Tháng 10/2016: Hơn 10.300 lao động Việt Nam đi làm việc nước ngoài


Thị trường Đài Loan có 6.110 lao động đi làm việc (1.953 lao động nữ), Nhật Bản 3.193 lao động (1.351 lao động nữ), Hàn Quốc 641 lao động (104 lao động nữ), Malaysia 18 lao động (15 lao động nữ), Ả rập - Xê út 267 lao động (243 lao động nữ), Macau 27 lao động (26 lao động nữ), Algeria 103 lao động nam và một số thị trường khác. Như vậy, trong 10 tháng năm 2016, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài là 98.410 lao động (36.643 lao động nữ), đạt 98,4% kế hoạch năm và bằng 116,98% so với cùng kỳ năm ngoái.  

Tháng 11/2016, dự báo thị trường Nhật Bản sẽ tăng nhu cầu lao động do những tháng cuối năm là thời điểm các công ty, xí nghiệp quốc gia này cần tuyển rất nhiều lao động (cả nam và nữ) cho các ngành, nghề khác nhau. Tuy nhiên, để có mức lương hấp dẫn, người lao động phải vượt qua một số điều kiện tuyển dụng khá khó khăn về kiểm tra sức khỏe, chứng minh tài chính, chế độ làm công việc công nghiệp khiến áp lực mạnh đối với tâm lý người lao động... Thị trường Hàn Quốc cũng hứa hẹn một mức thu nhập khả quan, song lao động nữ ít cơ hội làm việc do nhiều đơn hàng thường không thích hợp hoặc là chú thích rõ đề nghị là không sử dụng công nhân nữ. Thị trường Trung Đông như Ả rập - Xê út, Oman… có mức lương tương đối cao, thời hạn làm việc dài, bước đầu đã tiếp nhận lao động Việt Nam với tín hiệu khả quan.

Nguồn: Theo Tạp Chí BHXH