Ngày 14/09 ngày 21/10/2016 2 đợt cập nhật các văn bản mới - văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực BHXH & Lao động trên ứng dụng VBPL.


Trong 02 đợt cập nhật này, có 17 văn bản hướng dẫn, danh sách các văn bản như sau:

1. 1934/QĐ-TTg. Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 52-CT/TW
2. 3601/QCPH-TLĐ-BHXH. Trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu trong việc khởi kiện ra tòa án đối với hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN
3. 5287/QĐ-UBND. Thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được chuẩn hóa
4. 2533/BHXH-QLT. Không thu hồi thẻ bảo hiểm y tế người lao động giảm
5. 3881/BHXH-ST. Cập nhật, tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế
6. 4027/BHXH-ST. Hướng dẫn rà soát và bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động
7. 1266/QĐ-LĐTBXH. Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
8. 3784/LĐTBXH-KHTC. Thúc đẩy hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
9. 3795/LĐTBXH-TCCB. Triển khai phần mềm quản lý dữ liệu công tác tổ chức cán bộ
10. 3823/LĐTBXH-PC. Lập đề nghị xây dựng nghị định năm 2017
11. 3857/LĐTBXH-TCCB. Góp ý kiến dự thảo “Quy chế làm việc của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội”
12. 1362/QĐ-LĐTBXH. Công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
13. 4842/BNV-TH. Thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công, viên chức giai đoạn 2016-2020
14. 5539/QĐ-BYT. Dược thư Quốc gia Việt Nam dùng cho tuyến y tế cơ sở, lần xuất bản thứ 2
15. 7354/BYT-KH-TC. Thực hiện giá dịch vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bao gồm cả chi phí tiền lương của một số tỉnh, thành phố - đợt 2
16. 6197/QĐ-BYT. Hướng dẫn Quản lý dịch vụ thuê, khoán bên ngoài tại bệnh viện
17. 7537/BYT-KCB. Chấn chỉnh tình trạng chuyển người bệnh ra điều trị ngoài bệnh viện trái quy định

Để xem chi tiết nội dung văn bản trên hoặc tìm kiếm các văn bản chuyên ngành Thuế, Hải quan, BHXH... vui lòng sử dụng ứng dụng VBPL của TS24 cung cấp hoàn toàn miễn phí