Kính gửi: Quý Doanh nghiệp!

Hiện nay hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang được cập nhật bảo trì, do vậy Doanh nghieejp thực hiện gửi hồ sơ điện tử sẽ có thể xảy ra tình trạng báo lỗi hoặc hồ sơ bị treo không được xử lý. Tạm thời, quý DN không thực hiện gửi hồ sơ BHXH giao dịch điện tử trong thời gian này.

Việc cập nhật bảo trì được thực hiện vào ngày 26/07/2018, thời gian từ 11:30 và dự kiến là đến 14:30 cùng ngày sẽ kết thúc, nhưng đến hiện tại vẫn chưa hoàn tất việc thực hiện.

Trong thời gian chờ đợi thông tin phản hồi mới từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cảm phiền quý DN không thực hiện gửi lại hồ sơ giao dịch điện tử.

Để xử lý gấp hồ sơ do DN cần nộp hoặc tránh bị tính truy thu, quý DN có thể lập hồ sơ giấy có đóng dấu ký tên, gửi về cho các cơ quan Bảo hiểm xã hội tại Tp.Hồ Chí Minh, hồ sơ sẽ được tiếp nhận xử lý cho quý DN trong thời gian này.

TS24 sẽ có phản hồi sớm nhất đến quý DN sau khi nhận được thông báo việc cập nhật bảo trì đã hoàn tất từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Nội dung chi tiết của Công văn Anh/Chị vui lòng xem tại đây.

Trân trọng./.