[TB] Tổng cục Thuế tạm dừng ứng dụng để bảo trì hệ thống

 

Kính gửi: Quý Khách hàng!


Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.