3 Bước sử dụngTaxData Free-Quản sổ thuế

Quản lý sổ kế toán thuế và đối chiếu số liệu Thuế giữa NNT và CQT là công việc thường xuyên của người làm công tác kế toán trong Doanh nghiệp, đặc biệt vào thời quyết toán thuế cuối năm, hoặc những doanh nghiệp chuẩn bị thanh kiểm tra về Thuế.