Order24 - Quản bán hàng - Mua hàng

Order24 là ứng dụng trên thiết bị di động, dễ dàng tải trên AppStore của iOS hoặc Play Store của Android. Order24 có 2 ứng dụng dành cho 02 mô hình: nhà hàng và cửa hàng có tên gọi là Order24 Restaurant và Order24 Shop. Order24 Restaurant ngoài chức năng hỗ trợ cho người quản lý bán hàng còn hỗ trợ cho đối tượng là khách hàng. Đối với khách hàng khi sử dụng Order24 Restaurant để dễ dàng gọi món ngay trên thiết bị của mình, nhận hóa đơn điện tử từ nhiều nhà cấp sử dụng dịch vụ XuatHoaDon điện tử của TS24. Đối với Order24 dùng cho nội bộ đơn vị thì chính là thực đơn điện tử, catalogue điện tử dùng để đặt hàng, duyệt đơn hàng kết nối với ứng dụng quản lý bán hàng SM24. Order24 nói chung hỗ trợ nhân viên giao nhận lưu trữ, xuất trình hóa đơn điện tử cho khách hàng, cơ quan quản lý Nhà nước...