iData - Quản sao lưu dự phòng & chia sẽ dữ liệu

iData là hệ thống cơ sở dữ liệu (database) để quản lý toàn bộ dữ liệu dùng chung cho bộ ứng dụng TS24pro. Chỉ cần phát sinh dữ liệu trên 01 ứng dụng thành phần, thì sẽ thông ngay dữ liệu sang các ứng dụng khác. Giúp phân quyền, quản lý dữ liệu chuyên nghiệp, có thể vận hành linh hoạt: mạng internet, LAN, máy cá nhân…