iKeToan - Công cụ cho Doanh nghiệp, đơn vị dịch vụ kế toán

iKeToan là công cụ hỗ trợ nghiệp vụ kế toán cho DN, dịch vụ kế toán. Dễ dàng ghi chép sổ sách, lập chứng từ, quản lý dữ liệu về kế toán. Hỗ trợ kết nối dữ liệu đồng thời giữa các ứng dụng: xuất hóa đơn, kê khai thuế, khai hải quan… Phân cấp, quản lý nhiều người dùng trên cùng 01 hệ thống, có thể quản lý kế toán nhiều đơn vị cùng lúc.