VBPL - Kho văn bản pháp luật thuế, hải quan, BHXH, thương mại

VBPL là nơi cung cấp các văn bản pháp luật mới nhất và phân theo chuyên ngành: thuế, hải quan, BHXH, thương mại… để giúp người sử dụng tìm kiếm, xem các chính sách mới nhất về pháp luật. Ngoài ra, đây là nơi trả lời các chính sách thuế, hải quan, BHXH… và định kỳ tổ chức các chương trình trực tuyến giữa Cơ quan quản lý & doanh nghiệp.